Poseban prijevoz putnika


Poseban prijevoz putnika reguliran je u ZAKONU O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU od 10.12.2004. Članak 2. stavak
31. posebni linijski prijevoz je prijevoz samo određene skupine putnika, koji se obavlja na temelju pisanog ugovora između prijevoznika i naručitelja prijevoza, pri čemu naručitelj plaća prijevoz,





Ponuda po kategorijama:

1)Organizirani prijevoz

2) Rent a car:

3) Rent a BUS:

Imate pitanje? Kontaktirajte nas! e-mail: kontakt@vectum.net










Linkovi: